Vores tilgang

Der kan være langt fra de intentioner, som internationale konventioner foreskriver, til den praksis som findes i nogle lande, brancher og produktioner.

I Coop arbejder vi aktivt med vores leverandører og udvikler løbende nye aftaler. Vores arbejde med etisk leverandørstyring tager udgangspunkt i tre internationale samarbejder, vi har valgt at forpligte os til.

Dansk Initiativ for Etisk Handel

Dansk Initiativ for Etisk Handel er et multistakeholder initiativ i Danmark, hvor NGO’er, fagbevægelser, erhvervsorganisationer og virksomheder sammen diskuterer og finder fælles løsninger på etiske udfordringer. Det kan for eksempel være problemer med diskrimination på en arbejdsplads i Vietnam eller dårlige arbejdsmiljøforhold i tekstilbranchen.

Coop er medstifter af initiativet. Vi engageret os, fordi vi mener, det er afgørende at videregive vores erfaringer, få adgang til nye løsningsmodeller samt være på forkant med innovative partnerskaber som kan fremme ansvarlighed i internationale forsyningskæder. Læs mere om Dansk Initiativ for Etisk Handel

Global Compact

Coop Danmark er den første danske detailhandel, som tilsluttede sig Global Compact. Global Compact er FN’s 10 principper, som omfatter arbejdstager- og menneskerettigheder, miljø og udvikling samt antikorruption.

Som medlem, forpligter vi os gennem konkrete virksomhedsaktiviteter til at drive og udvikle de 10 principper, samt løbende at rapportere om deres fremskridt.

De 10 principper er identiske med vores grundprincipper inden for etisk handel, og de afspejler den måde vi ønsker at engagere os i omverdenen på.  Vi vil gerne bidrage til positiv udvikling gennem forbedrede forretningsaktiviteter og være åbne omkring vores indsatser og de problemstillinger, som er knyttet hertil. Læs mere om Global Compact.

BSCI - Vores ramme for ansvarlig leverandørstyring

BSCI (Business Social Compliance initiative) er en uafhængig organisation, der opstiller krav til produkter og produktioner i lande, som ikke har indarbejdet menneske- og arbejdstagerrettigheder i lovgivningen. BSCI foretager auditering på fabrikker i risikolande som Kina og lande i Afrika, både inden for fødevareproduktion og non-food. Coop er medlem af BSCI og bidrager aktivt til at drive og udvikle de standarder, der opereres efter. På den måde er vi med til at fremme bedre arbejdsforhold.

Siden 2012 har vi drevet et selvstændigt kontor i Hong Kong. Her arbejdes der for at sikre, at det samarbejde, vi har med leverandørerne, ikke kun handler om pris, mængde og levering, men også omfatter kontrol af varekvalitet, arbejdstagerrettigheder og arbejdsforhold. Det er beskrevet i vores code of conduct og i BSCI standarden.

Kontakt vores ansvarlighedsafdeling

Har du spørgsmål eller kommentarer til vores arbejde med ansvarlighed, er du altid velkommen til at kontakte os.

ansvarlighed@coop.dk