Coops fodaftryk

Vi skaber balance i vores fodaftryk

Øget forbrug lægger beslag på verdens ressourcer. I Coop træder vi varsomt med ressourcerne og arbejder for at skabe mere bæredygtige forretningsgange og løsninger. Vi har bl.a. sat ambitiøse mål for reduktion af vores energiforbrug og for at øge genanvendelsen af vores affald. Og senest har vi vedtaget en ny emballagestrategi med 6 mål, der skal gøre vores emballageforbrug mere bæredygtigt.