Hjertesager

Pesticider

I Coop har vi altid gået med livrem og seler, når det handler om din sikkerhed. Det er grunden til, at vi allerede har fjernet en lang række problematiske stoffer fra vores varer og emballager, og det er grunden til, at vi stiller en række ekstra krav til anvendelsen af pesticider i produktionen af alt vores friske frugt og grønt.

Vi har indført kravene af tre årsager. For det første ønsker vi, at så mange af vores varer som muligt er helt uden pesticidrester. For det andet påpeger førende forskere, at der er god grund til at gå længere end loven kræver, når det handler om at reducere mængden af uønskede kemiske stoffer i hverdagen. Og for det tredje mener vi og flere af vores leverandører, at det er muligt at reducere anvendelsen af pesticider i produktionen yderligere.

Test din viden om pesticider

Spørgsmål 1 af 9

Kan pesticider skylles af frisk frugt og grønt?

En del pesticider kan ikke vaskes af. Enten kan pesticiderne ikke opløses i vand, eller også er de optaget i selve frugten eller grøntsagen. Det er dog altid en god idé at skylle grøntsager og frugt før brug for at fjerne urenheder, bakterier og de pesticider, som i bedste fald kan vaskes af.

Næste spørgsmål

Spørgsmål 2 af 9

Er økologiske varer fri for pesticidrester?

Der findes stort set aldrig pesticidrester i økologiske varer. Hvis der findes rester i økologiske varer, skyldes det typisk forurening fra nabomarker, og ikke at økologiske producenter har snydt. I økologisk produktion må der kun anvendes naturlige midler – det vil sige stoffer, som er udvundet fra planter og mikroorganismer eller mineraler og salte.

Næste spørgsmål

Spørgsmål 3 af 9

Ville verden sulte, hvis der ikke blev brugt pesticider?

Selvom udbyttet er lidt mindre på usprøjtede marker, kommer vi ikke til at sulte i Danmark uden pesticider. Og i den fattigste del af verden produceres over halvdelen af al mad faktisk uden pesticider. Ifølge FN er det denne produktion fra smålandbrug og husholdninger, som skal styrkes, hvis man skal undgå sult.

Næste spørgsmål

Spørgsmål 4 af 9

Er der færre pesticidrester i dansk frugt end i udenlandsk frugt

Der er færre pesticidrester i dansk frugt. Ifølge myndighedernes stikprøvekontrol fra 2017 blev der fundet pesticidrester i 75 % af den udenlandske frugt mod kun 48 % i den danske frugt.

Næste spørgsmål

Spørgsmål 5 af 9

Kan pesticider være problematiske for arbejderne i marken?

Nogle pesticider er meget giftige for mennesker. I Danmark er landmænd godt uddannet til at håndtere pesticider forsvarligt, og de farligste midler er forbudte, men i andre dele af verden er arbejderne ofte dårligere beskyttet, og ikke altid uddannet til at håndtere pesticider professionelt. Nogle steder i udlandet bruger man også pesticider, som er mere problematiske, end dem vi tillader i Danmark.

Næste spørgsmål

Spørgsmål 6 af 9

Bidrager pesticider til bidød?

Årsagerne til bidød er sandsynligvis mange. Bl.a. færre levesteder og færre blomster i det dyrkede landskab, som bierne kan leve af. Varmere vintre og mere nedbør giver også bierne problemer. Og endelig spiller pesticider en rolle. De er designet til at slå insekter ihjel, selv ved meget lave doser, og det kan også ramme bierne.

Næste spørgsmål

Spørgsmål 7 af 9

Stammer de pesticider man finder i vores grundvand fra fortiden

De pesticider, vi finder i grundvandet vil altid være fortidens synder. Regnvandet er 20-50 år om at sive gennem jordlagene og nå ned til det grundvand, som vi pumper op til at drikke. Nogle få af de pesticider, som bruges i dag, udvaskes også, så i fremtiden vil det sandsynligvis være dem, vi finder i grundvandet.

Næste spørgsmål

Spørgsmål 8 af 9

Er pesticider gennemtestede og sikre?

Både ja og nej. Pesticider skal være gennemtestede og sikre, før de må bruges. De Europæiske og danske myndigheder kræver omfattende dokumentation, før et pesticid kan godkendes. Men pesticider er alligevel omdiskuterede, og forskning har kædet nogle pesticider sammen med bl.a. nedsat intelligens, hormonforstyrrelser og kræft. Dertil kommer cocktaileffekten, som betyder, at stoffer der hver for sig, er testede til at være sikre, i samspil kan blive til en sundhedsskadelig cocktail.

Næste spørgsmål

Spørgsmål 9 af 9

Bør gravide og børn helst undgå pesticidrester?

Nogle pesticider er mistænkt for at skade børns hjerneudvikling eller for at være hormonforstyrrende. Fostre og børn er særligt følsomme overfor påvirkninger fra kemikalier. For at være på den sikre side anbefaler flere forskere derfor, at gravide og børn undgår pesticidrester i mad ved at spise økologisk.

Næste spørgsmål

Resultat:

Måske er du allerede interesseret i pesticider og vidste det hele i forvejen. Hvis du derimod føler dig udfordret, kan du prøve testen igen og blive inspireret til at gåre tingene anderledes.

Tag testen igen