Hjertesager

Træplantning i Indien

I Indiens Meghalaya provins ligger “The wettest place on earth”, tågeskovene ved Khasi Hills. Regionen er præget af rig biodiversitet, hellige skove, ældgamle stenmonolitter og mindre Khasi samfund. Området er kraftigt truet af nedbrydning og skovrydning.

Via vores Coop Madkonto, har vi etableret ‘Plant et træ’-projektet som skal bekæmpe skovrydning og reetablere skovområderne til gavn for både lokalbefolkningen i Khasi Hills, natur og det globale klima. Har man valgt ”Plant et træ” på Madkontoen, vil der hver måned blive plantet to træer i Khasi Hills i ens navn.

Projektet har, foruden en reetablering af de naturlige skovområder, også det formål at skabe bæredygtig levevis og økonomi for lokalbefolkningen, så områdets biodiversitet og Khasi samfund kan blomstre i fællesskab. Der arbejdes tæt sammen med lokalbefolkningen for at finde bæredygtige løsninger, så skovrydning til brænde og energibehov erstattes af energieffektive ovne og riskogere til områdets 5000 familier. Også en ændring af landbrugsteknikker og adfærd er en vigtig del af projektet.

 

Hvorfor Khasi Hills?

Khasi folket er traditionelt set knyttet tæt til områdets skove og de er afhængige af tågeskovene for brænde, medicin, mad og bolig. Khasi folket er truet og risikere at miste deres levested, da skovene fældes til fordel for brænde, kul og græsmarker til kvæg. Meghalaya provinsens tågeskove har international betydning, og er anerkendt som værende et af verdens vådeste områder og et biodiversitets ”Hotspot”.

 

Hvad bidrager Coops projekt til :

  • Reetablering af oprindelige skovområder
  • Øget CO2 binding
  • Økonomisk udvikling i området
  • Udbredelse af ligestilling og kvindeligt lederskab
  • Jordbundsbeskyttelse
  • Udvidelse af skovområde
  • Udvidelse af levesteder for truede og fredede dyrearter

CO2-regnskab:

I East Khasi Hills er den totale above-ground biomasse estimeret til et gennemsnit på 104 tons CO2 per hektar over en periode på 20 år. Tallene er baseret på en on-site måling i år 2017 via målinger og metoder kompatibel med REDD+ standarter.

 

Partner på projektet

Link til  Global Climate Institute