Hjertesager

10 vi kan li'

Når du vælger økologiske fødevarer, beskytter du grundvandet mod sprøjtegift

 

I 2016 fandt geologerne rester af sprøjtegift i en tredjedel af prøverne af det danske grundvand. I 9 pct. af prøverne var grænseværdien overskredet. Giftresterne stammede fra 34 forskellige stoffer og nedbrydningsprodukter, heraf syv stoffer som stadig er tilladt at bruge i Danmark.

Når du vælger danske økologiske råvarer, så støtter du et landbrug uden sprøjtegift. Dermed fjernes risikoen for, at rester af sprøjtegift ender i grundvandet.