Bedre varer

Soja

I Coop arbejder vi for at sikre en mere bæredygtig sojaproduktion, så den soja, der indgår i vores produkter, har så lille en påvirkning på mennesker og miljø, som muligt.

Det gør vi i Coop

Over halvdelen af verdens sojaproduktion bruges til dyrefoder. Det vil sige, at der indirekte anvendes meget soja til fremstillingen af kød, æg, mejeriprodukter og opdrætsfisk.

Soja indgår også direkte i produkter som edamame-bønner, tofu og sojamælk. I 2016 havde Coop et direkte og indirekte forbrug af soja på cirka 30.000 tons til produktion af varer i vores egne varemærker. Af disse sælges kun ca. 300 tons direkte til forbrugerne i sojabaserede varer, resten bruges til dyrefoder. 

Da langt størstedelen af soja således indgår indirekte i varerne, mener vi, at det er vigtigt at inddrage vores leverandører af animalske produkter i arbejdet mod at sikre et bæredygtigt sojaforbrug. Derfor har vi kortlagt deres brug af bæredygtig soja, ligesom vi indgå i Dansk Initiativ for Etisk Handels dialog om soja. 

Medlem af RTRS

Coop er medlem af Roundtable on Responsible Soy (RTRS). RTRS er et initiativ for aktører og organisationer med interesse i bæredygtig produktion af soja. RTRS har udviklet en række kriterier, der skal fremme bæredygtig sojaproduktion. Det handler blandt andet om afskovning, produktionsmetoder og arbejdsforhold. Gennem vores medlemskab har Coop indflydelse på at udvikle certificeringsordningen og påvirke sojaproduktionen i en mere bæredygtig retning.

Du kan læse meget mere om RTRS her

Ansvarlig Soja

Sammen med blandt andre Dansk Initiativ for Etisk handel og resten af dagligvarehandelen, dannede vi i 2019 Dansk Alliance for Ansvarlig Soja. Her har vi  forpligtet os til at arbejde hen imod den fælles vision om at: ”al soja importeret til Danmark er produceret ansvarligt, herunder produceret lovligt og ikke bidrager til afskovning eller konvertering af anden naturlig vegetation”. På den baggrund har vi i Coop vedtaget et nyt krav, der betyder, at vi fra 2021 forpligter alle vores leverandører til Coop, til udelukkende at benytte soja i produktionen, som er 3. parts certificeret eller verificeret efter førende bæredygtighedsstandarder. Kravet gælder ved egne varemærker med mere end 50 % kød eller mejeri.

Du kan læse mere om alliancen her og læse hvordan vi i Coop handler her.