Bedre varer

Fisk og skaldyr

Verdenshavene myldrer med liv, og det skal de gerne blive ved med, for fisk og skaldyr er sunde og proteinrige næringskilder. Desværre har intensivt fiskeri resulteret i, at de fleste fiskebestande er overfiskede.

Som dagligvarehandel har vi et ansvar for at sikre, at verdens fiskebestande er bæredygtige og miljøet ikke lider overlast, når vi udvælger fiskeprodukter til vores butikker. Derfor har vi taget stilling til, hvilke fisk vi vil sælge – og hvilke vi ikke vil.

I Coop arbejder vi for, at alle vores fiskeprodukter, dvs. fersk og frossen fisk, samt fisk i konserves og halv-konserves, inden 2025 er certificerede af 3. part (f.eks. MSC, ASC, økologi eller tilsvarende), såfremt pris, udbud og markedsudvikling, gør det muligt.

Coops krav til bæredygtige fisk og skaldyr

Siden 2010 har Coop haft en liste over hvilke krav, forskellige fisk og skaldyr skal leve op til, for at vi vil forhandle dem. Coops fiskeliste er udarbejdet med viden fra WWF, MCS, IUCN, ISSF og andre institutioner med stor faglig ekspertise indenfor fiskeri. Vi accepterer altid MSC eller ASC certificeret fisk, fordi vi anerkender disse mærker som garanti for varernes bæredygtighed.

Vi tager især stilling til, hvilken fangstmetode, der må benyttes og fra hvilke områder, fiskene stammer. Hvis en art er udrydningstruet, ønsker vi ikke at forhandle den i Coop. Det gælder for eksempel ål, sværdfisk og blåfinnet tun.

Du kan læse om vores krav til bæredygtig fisk og skaldyr her. 

Særligt om tun

Tun er en af de mest solgte fiskearter i Coop, ikke mindst fordi den er let at tilberede og kan bruges i et hav af forskellige retter. Tun er faktisk en af de mest spiste fisk i hele verden, hvilket desværre gør flere tunarter truet af overfiskeri.

Coop sælger kun tun fra bestande, som ikke er overfiskede. Der er også enkelte arter af tun, som vi slet ikke forhandler, fordi arten som helhed er truet – f.eks. blåfinnet tun og storøjet tun. Fordi tunfiskeriet har særlige udfordringer, har vi iværksat følgende tiltag, der gælder for alle de tun, vi sælger – både ferske, frosne og i dåser:

- Alle vores leverandører af tun skal være medlem af International Seafood Sustainability Foundation, som arbejder med bevarelse af bestande og bæredygtig udvikling af tunindustrien. Du kan læse mere om ISSF her.

- Alle både, der fisker tun, skal være registreret i et fartøjsregister, så sporbarheden af tunen sikres gennem hele værdikæden.

- Vi har tilsluttet os WEF’s Tuna 2020 Traceability Declaration, der er en international frivillig aftale, som sætter fokus på ulovligt fiskeri og arbejdsforhold i tunindustrien.

Hvis du vil vide, hvor din Coop MSC tun er fanget, kan du bruge den trackingkode, der står på dåsen og få information om tunens vej fra hav til hylde her.