Bedre varer

Ansvarlige og sikre varer er vores vartegn

Bag hver vare findes en historie om, hvordan mennesker, dyr og miljø påvirkes af produktion, salg og brug af netop den vare. Alverdens udfordringer mødes i supermarkedet. De varer, vi har på hylderne, kan gøre en verden til forskel. Vi har derfor et stort ansvar for at medvirke til at skabe mere bæredygtige værdikæder og sortiment. Et ansvar, som vi både i dag og historisk har påtaget os, bl.a. ved at indføre skærpede krav til og test af vores varer, og ved at arbejde med etisk leverandørstyring.

Sammen med et fokus på at sikre et stort og voksende sortiment af varer med mærkninger, der garanterer øget ansvarlighed i forhold til produktion eller sundhed, er dette grundstenen i vores ansvarlighedsarbejde for bedre varer.